Spørgsmål og svar

Spørgsmål: Jeg læser på min bachelor …
Svar: Du skal have bestået en eksamen over bachelor niveau for at komme i betragtning

Spørgsmål: Jeg er bachelor og læser på min kandidatuddannelse …
Svar: Du skal have bestået din kandidateksamen for at komme i betragtning

Nødvendige oplysninger og bilag til ansøgningen:

  • Uddannelse og eksamensbeviser
  • CV inkluderende liste over videnskabelige arebjder
  • Anbefaling fra lærere ved højere læreanstalter
  • Rejsemål og forskningsformål (Kortfattet projektbeskrivelse)
  • Rejsetidspunkt og rejsens varighed
  • Det ansøgte beløbs størrelse og budget for studierejsen med øvrige indtægter
  • Anden støtte bevilget eller søgt