Information om legatet

Fondens formål er at yde bidrag til studieophold med forskningsformål i udlandet for yngre videnskabs-mænd og kvinder.

Det er en betingelse, at ansøgeren har bestået en kandidat grad (dvs. en afsluttende eksamen over bachelorniveau).

Det er endvidere en betingelse, at ansøgeren har præsteret videnskabelige arbejder, eller ved erklæringer fra lærere ved højere læreanstalter kan sandsynliggøre videnskabelige evner.

Kun anbefalede ansøgninger tages i betragtning.

Der ydes ikke tilskud til kongresrejser og seminarer eller til studieophold, der ikke har forskningsmæssigt sigte.

Ansøgningen skal omfatte ansøgningsskemaet som kan downloades her.
Alle rubrikker i skemaet skal udfyldes.